Giáo trình sách tiếng Anh chuyên ngành

Giáo trình sách tiếng Anh chuyên ngành

Blog này giới thiệu các tài liệu nghiên cứu và học tập để luyện tiếng Anh chuyên ngành theochủ đề:


1. Giao tiếp trong công việc (Communicating at work)
2. Quan hệ quốc tế và các Tổ chức quốc tế (IR – IO)
3. Các vấn đề liên quan đến ASEAN (ASEAN Studies) 4. Quản trị kinh doanh (Management) 5. Luật Kinh doanh và Thương mại (Business and Contract Law) 6. Truyền thông (IT Communications) 7. Tài chính Ngân hàng (Banking & Finance) 8. Quản trị Nhân sự (Human Resource Management) 9. Tinh thần Khởi nghiệp (Entrepreneurship) 10. Nghệ thuật Lãnh đạo (Leadership)


Mọi yêu cầu xin liên lạc với cô
Gs. Anh Tho Andres
Founder of Yourvietbooks.com
yourvietbooks@gmail.com 
Skype: anhtho.andres